Prof. Dr. Nuran Cömert

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaptı. 1987 yılında Bath Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle araştırmacı olarak bulundu. 1996 yılında Doçent, 2002'de Profesör unvanı aldı.

Repo ve Ters Repo İşlemleri Muhasebesi, Esaslar ve Uygulama, Büyük Mağazalarda Stok Muhasebesi, Barkod Destekli Sürekli Envanter Yöntemi, Genel Muhasebe gibi kitapları olan Prof. Dr. Nuran Cömert'in çeşitli mesleki ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

Halen Marmara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Sermaye Piyasası Denetim Uygulamaları, İç Denetim, UFRS, Aracı Kurumların Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu gibi dersler veren Cömert, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcılığı ve Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'nin editörlüğü dışında çeşitli mesleki dergilerde Bilim Kurulu Üyeliği ve akademik danışmanlık vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. Nuran Cömert, Türkiye’nin önde gelen birçok kurumuna eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir, akademik çalışmalarına Marmara Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Danışma Kurulu üyelerindendir.