Ali Özdin

Özdin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak başladı. Özdin, 2013 yılından bu yana Eren Holding Grup CFO’su ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Holdingin çimento, enerji, ambalaj ve perakendede yurtiçi ve yurtdışında satın alma fırsatlarını kolluyor. Başta enerji olmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yatırımlarla büyüme planı var. İnorganik büyüme ve satın almalar ise gündemindeki diğer konular.