Sevtap Arslan

Arslan’ın gündemindeki konular kârlılık, nakit akış planlaması ve dijitalleşme üzerine. 2016 yılını LFL bazında yüzde 21 büyüyerek kapatan Penti’nin, kârlılık oranı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. 2017 ve sonrası için gerek iç gerekse dış pazarlarda büyümenin ve iş geliştirmenin yollarını aramak öncelikleri arasında.